درهمکده
مرجع مطالب بروز دنیای وب

چطور سلامت روح روان داشته باشیم – سلامت جسم و ذهن

چطور سلامت روح روان داشته باشیم یکی از شرایط لازم جهت دست یابی به سلامت روان، برخورداری از یک نظام ارزشی منسجم می باشد. تاکنون تعاریف متعددی از «سلامت روان» ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تاکید ورزیده اند.
گلدشتاین ، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند.

چطور سلامت روح روان داشته باشیم
چطور سلامت روح روان داشته باشیم

چاهن نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود.

قرن بیست یکم

در آستانه قرن بیست ویکم،انسان مضطرب،افسرده وبحران زده عصرحاضر،بیش ازهر زمان دیگری خود را درگیر سؤال هایی اساسی می یابد.
می توان بر این نکته تأکید کرد که ارزش ها ،اساس و بنیان یکپارچگی شخصیت سالمند.
در حقیقت، ارزش ها، سازمان دهنده های اصلی اعمال و رفتارهای شخصیت رشدیافته به شمار می روند و سلامت روان، بی تردید، محصول چنین شخصیتی است.
وقتی آستانه قدرت تحمل پایین می آید دیگر از سلامت روان خبری نیست.
سلامت روانی که این روزها دستخوش رویدادهای بسیاری شده و شکل غریبی در جامعه به خود گرفته است.

سلامت روان و ارتقای بهداشت روان

یک روان شناس، درباره ارتقای سلامت روان می گوید:یک فرد علاوه بر سلامت جسمی باید احساس امنیت اجتماعی هم داشته باشد و این مساله به وضعیت اقتصادی فرد و جامعه برمی گردد، چرا که باعث می شود خیالش راحت باشد از اینکه منبع درآمدی دارد و می تواند مخارج زندگی اش را تامین کند. بنابراین وقتی همه این موارد به وجود آید سلامت روان نیز ایجاد می شود.

پایین بودن آستانه تحمل نشانه عدم سلامت روان است

امروزه حرف از مهارت زندگی و ارتقای بهداشت روانی است. به نظر شما محیط زندگی آرام چه تاثیری بر سلامت روان افراد می گذارد؟
قطعا بسیار تاثیرگذار است،وقتی از سلامت روان حرف می زنیم، دو مطلب مد نظر است:
یکی اینکه احساس خوشی، نشاط، آرامش، امیدواری و نظایر آنها مجموعا چیزی را به عنوان کیفیت زندگی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر کیفیت زندگی شاخص مهمی در سلامت روانی است.
مفهوم دیگر آنکه سلامت روان به معنی نداشتن بیماری روانی است و در واقع کسانی که بیمار روانی نیستند به روانپزشک مراجعه نکرده و از سلامت روان برخوردارند. مطمئنا آرامش و داشتن محیط آرام می تواند تاثیر زیادی در ایجاد سلامت روان داشته باشد.

کیفیت زندگی مهم است؟

کیفیت زندگی هم به عوامل متعددی بستگی دارد که در سلامت روانی فرد موثر است.
اگر فردی از نظر جسمی سالم نباشد، طبیعتا نگران و مضطرب است.
وهمین اتفاق سبب به هم خوردن سلامت روان اوخواهدشد،همچنین یک فردعلاوه برسلامت جسمی بایداحساس امنیت اجتماعی داشته باشد.
این مساله به وضعیت اقتصادی فرد و جامعه بر می گردد، چرا که باعث می شود خیالش راحت باشد از اینکه منبع درآمدی دارد و می تواند مخارج زندگی اش را تامین کند.
بنابراین وقتی همه این موارد به وجود آید سلامت روان نیز ایجاد می شود.

چطور سلامت روح روان داشته باشیم
چطور سلامت روح روان داشته باشیم

سلامت روان به معنی آرامش فیزیکی و کمبود سر و صدا نیست و معنایی کلی تری دارد.
برای مثال درمواردی ممکن است فرد درهواپیما باوجود سروصدا احساس آرامش داشته باشد،چون فکرش ازلحاظ اقتصادی راحت است.
باوجود این،هر کدام ازما مدتی از روزنیاز به آرامش داریم،اینکه سروصدایی نباشد درطول شبانه روز هفت الی هشت ساعت بخوابیم.
بنابراین آرامش به طور کلی معنوی، اقتصادی، اجتماعی، جسمی و… است که می تواند در سلامت روح تاثیرگذار باشد.

سلامت روحی = کیفیت زندگی

سلامت روحی به معنی کیفیت زندگی است، یعنی از زندگی لذت ببریم، همیشه شاکر و امیدوار باشیم، نیازهای اجتماعی مان برآورده شود، امنیت و حمایت اجتماعی داشته باشیم و افرادی باشند که دوستمان داشته باشند یا ما آنها را دوست داشته باشیم. قطعا وقتی سلامت روان به دلایلی محیطی به هم بخورد پیش آمادگی ژنتیکی برای بیماری خاص یا عصبی و افسرده شدن به وجود می آید. همه این عوامل در رفتار و شخصیت افراد تاثیر می گذارد.
در این موارد هم سلامت روان به علت کمبود در شخصیت و ژنتیک به خطر می افتد و ما دچار افسردگی شدید می شویم. آرامش در مفهوم وسیع کلمه یعنی کیفیت زندگی، نداشتن بیماری روانی و فراغت از اضطراب و افسردگی روحی که همگی در سلامت روانی نقس بسزایی دارند.

راه کارهای تضمین سلامت

راهکارهای متعددی برای تضمین سلامت روان بیان شده که ایجاد آرامش یکی از آنهاست.
مواردی مانندشلوغی،سر وصدا وتنش چطور می توانند تحریک پذیری افراد رابالا ببرند وبه مواردی مانند خستگی وعدم سلامت روان بینجامند.
شلوغی درهمه جا وجود دارد،برای مثال به عنوان کارگر یاراننده مشغول به کارهستیم و سر وصدا همیشه باماست.
حتی اگر صرفا خودمان هم برای انجام اموراتمان رانندگی کنیم باز هم سر و صدا و شلوغی وجود دارد.

برخی از شاخص ها

اگر بتوانیم میزانی از آن را کم کنیم خوب است، منتها امکان پذیر نیست.
ما مجبور هستیم روزانه با گرما، سرما و سر و صدا روبه رو باشیم و آن را تحمل کنیم.
یکی ازشاخص های سلامت روان این است که قدرت تحمل داشته باشیم و صرفا بالا رفتن درجه حرارت و سر و صدا باعث نشود که اعصابمان را از دست بدهیم و پرخاشگر شویم.

بیماری ژنتیکی

اگرچنین حالتی داشته باشیم پیش آمادگی ارثی وژنتیکی درمقابل ناملایمات داریم وباعث می شود که سلامت روان مابه خطر بیفتد.
در چنین مواقعی کمک گرفتن از متخصصان و استفاده از روش هایی که به آرامش ذهنی کمک می کند سبب می شود که ناملایمات معمول زندگی را تحمل کنیم. حتی ورزش کردن، تفریح رفتن و حضور در کلاس های آرامش خاطر و نظایر آن در این زمینه موثر است، به دلیل اینکه زندگی انسان در بهترین شرایط هم از ناملایمات روزمره فارغ نیست.
شاید در جای دیگر این ناملایمات بیشتر هم باشد.
برای مثال درکشوری ممکن است جنگ باشد،اما برخی ازمردم آن باداشتن حس امیدواری آرامش داشته وجنگ را تحمل می کنند.

نقش سلامت

باتوجه به اینکه امروزه بیشترافراد وقت خودرا درمحل کارشان میگذرانند،نقش سلامت روانی محیط کار درکاهش وقوع حوادث شغلی چیست؟
درسال های اخیرافرادی درزمینه روانشناسی صنعتی فعالیت کرده وپژوهش  مفیدی را درزمینه میزان تاثیرعوامل محیطی درمحل کارانجام داده اند.

چطور سلامت روح روان داشته باشیم
چطور سلامت روح روان داشته باشیم

همیشه سعی می شود بهداشت روانی در محیط کار رعایت شود و به تبع با رعایت آن، هم به کارایی کارمندان کمک می شود و هم از بروز خطاهایی جلوگیری می کند که منجر به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی در افراد می شود. بهداشت روانی حتی در زندگی عادی هم بسیار مهم است.

برای مثال

برای مثال کنار بزرگراه دیواره می گذارند تا سر و صدا همسایه های آن اطراف را اذیت نکند.
حتی معمولا در کشورهای پیشرفته هم هواپیماهای فرودگاه های نزدیک شهر در زمان خواب همسایگان پرواز نمی کنند و در این بازه زمانی پرواز قدغن هستند، اما در ایران این قاعده برعکس است.
نیمه های شب پرواز می کنیم تا اول صبح به مقصد رسیده باشیم!

زندگی ماشینی

با توجه به زندگی ماشینی و هجوم انواع استرس ها چه راهکارهایی سلامت روان را در جامعه تضمین می کند؟
راهکارهای متعددی برای تضمین سلامت روان بیان شده که ایجاد آرامش یکی از آنهاست.
محیطخانه درایجاد آرامش بسیار اهمیت دارد،اگربچه ها ارتباط سالمی باوالدین نداشته باشند،وبه آنهامحبت نشود،آمادگی بیشتری برای ناراحتی  روحی خواهندداشت.
اگربین والدین همیشه دعوا باشد،این مساله ایجاد ناراحتی می کند وبه سلامت روان والدین وفرزندان آسیب فراوانی می زند.

سلامت جسمی افراد

وقتی سلامت جسمی افراد و تغذیه آنان تضمین نشود، امکانات تحصیل و اشتغال وجود نداشته باشد و به موسیقی توجهی نشود، سلامت جسم و روان افراد به خطر می افتد. باید شادی و آرامش را در مردم ایجاد کنیم، چون موسیقی از نظر رشد مغزی در کودکان بسیار مهم است و در عاطفه مثبت افراد هم تاثیر می گذارد. بسیار جای تاسف است که در کشور ما کودکان به دلایل مختلف از تربیت موسیقیایی سالم محروم هستند، چرا که در دراز مدت نبود موسیقی بر سلامت روحی، روانی و اجتماعی آنان تاثیر بدی می گذارد.

در پایان

طبیعتا وقتی میزان آسیب های روانی افزایش یابد و تعداد افراد جامعه در معرض این فشارها بالا باشد، به سطح جامعه ضربه وارد می شود و سلامت روان کل جامعه به خطر می افتد. بنابراین جواب ساده برای تضمین سلامت روانی وجود ندارد، اما اشاره شده که با پیشگیری می توان سلامت را تا حدودی ایجاد کرد، یعنی اگر والدینی صلاحیت فرزندآوری ندارند نباید فرد دیگری را به این دنیا بیاورند یا یک خانواده در آپارتمان 50 متری نمی تواند چند فرزند داشته باشد، حتی وقتی والدینی مجبورند هر دو کار کنند، عدم رسیدگی آنها در سلامت روان فرزندان بسیار تاثیرگذار است.
قطعا این موضوع در مورد اقتصاد کلان و بیکاری هم مطرح است.

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.